Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van www.sptc.nl. Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. 

Op deze site is informatie te vinden over Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) en de cadeaukaarten die SPTC uitgeeft, namelijk de Podium Cadeaukaart en de Cult+ cadeaukaart. Bij het ontwikkelen van deze site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat deze onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. U kunt dit doorgeven aan de SPTC door een e-mail te sturen naar info@sptc.nl. De SPTC geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de website. Noch garandeert de SPTC dat de site ononderbroken, op tijd, veilig en foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden. In geen enkel geval zal de SPTC aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de SPTC, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De SPTC geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Als u meer informatie wenst of vragen heeft over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op info@sptc.nl.