Over ons

Bestuur

SPTC is een stichting met een bestuur. Het bestuur is onbezoldigd en bestuurt conform de principes zoals deze zijn neergelegd in de Governance Code Cultuur. De uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur van SPTC komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. 

Dat SPTC door de podiumkunstensector zelf is opgericht schijnt door in de bezetting van het bestuur. Professionals uit de cultuursector, aangevuld met financiële experts. 

Het SPTC bestuur van 2023 wordt gevormd door:

Voorzitter: Gea Zantinge
Penningmeester: Frederique van Maldegem